Ako to funguje?

Služba STARÝ DOM funguje na princípe, že za naše služby nebudete platiť VY, ale nový KUPCA pozemku. Na lepšie pochopenie si môžeme priblížiť balíček Complet. Pred podpisom zmluvy Vám pošleme cenovú ponuku na služby spojené s búraním. Realitná kancelária navýši v inzeráte vašu požadovanú sumu za pozemok o výslednú sumu našich prác a po predaji dostanete vy vašu plnú sumu za pozemok a my s pomocou realitnej kancelárie našu cenu za prácu. Pri balíčku Basic Vám bude vystavená faktúra za služby v oblasti búracích a likvidačných prác, ktorá však bude mať splatnosť až po predaji, resp. po prijatí peňazí z predaja na Váš účet.


Varianty možných cenových operácií:


  1. Cena pozemku bude navýšená o cenu za naše služby
  2. Pozemok sa nechá naceniť ako čistý, pričom je možné, že zarobíte peniaze naviac
  3. V prípade, že za pozemok pýtate vyššiu sumu, akú je trh ochotný akceptovať, alebo je v danej lokalite dlhodobý nezáujem o kúpu pozemkov, si budeme musieť cenu za naše služby strhnúť z ceny za Váš pozemok. Je to ten najhorší možný variant a je v záujem všetkých zainteresovaných strán sa tomuto prípadu vyhnúť.

Pred začatím našej spolupráce sa s Vami osobne dohodneme, ktorý variant z vyššie spomenutých by ste chceli využiť a podľa toho Vám bude vyhotovená aj zmluva.